Uue eakuse rahvakogu etapid

Uue eakuse rahvakogu jaguneb järgmistesse etappidesse:

  • märts 2017 ideekorje uuseakus.rahvaalgatus.ee lehel
  • aprill 2017 eksperdid analüüsivad esitatud ideid
  • mai alguses  ideede autorite ja ekspertide osalusel teemaseminarid ideede hindamiseks
  • alates mai lõpust teemaseminaridel hindamise läbinud ettepanekutele toetusallkirjade kogumine
  • suvel 2017 üle 1000 allkirja kogunud ettepanekute saatmine parlamendile
  • alates sügis 2017 uue eakuse rahvakogu ettepanekute arutelud parlamendis

Vaata uue eakuse rahvakogu etappe ajajoonelt:

Eelmine
Juhised ideekorjes osalemiseks
Järgmine
Uue eakuse rahvakogu kujundusfailid

Kommentaarid: 2

Kui mõni ettepanek ei saa 1000 allkirja, siis ei saa seda ettepanekut kollektiivse pöördumisena Riigikogule saata. See võib näidata üldsuse leiget suhtumist konkreetse ettepaneku suhtes või vastupidi, ettepaneku keerukust ja arusaamatust.
Kuid kuna 1000 allkirja kogumiseks on piiramatult aega, siis võib eeldada, et vajalik arv toetust tuleb kokku.
(Koostöö Kogu, 15. mai 2017)
Kui ettepanek(ud) ei saa üle 1000 allkirja, mis siis saab? (Mask, 1. mai 2017)

Lisa kommentaar

Email again: