Uue eakuse rahvakogu teemaseminarid 17. ja 18. mail

Pärast uue eakuse rahvakogu ideekorjet, kuhu laekus üle 80 ettepaneku, on oma ala eksperdid analüüsinud asjakohaseid ja positiivse mõjuga ideid. Iga  mõjus ettepanek on saanud lühikese mõjuhinnangu, millest selgub, kas idee elluviimine sõltub riigi tasandist või sobib pigem muu viis (omavalitsuse, kogukonna, organisatsiooni või indiviidi tasandil või hoopis koostööalgatusena). Kõikide rahvakogule esitatud ideede koondvaatest liiguvad teemaseminaridele edasi eeskätt need ettepanekud, mis on riigi tasandil lahendatavad - kuivõrd see ongi uue eakuse rahvakogu fookus.

Vt altpoolt 17. ja 18. mail toimuvate teemaseminaride aegu ja fookusteemasid.

TEEMASEMINARIDE KAVA

17. mail kell 9-12 KINDLUSTATUSEGA seotud ettepanekute arutelu

                               * kindlustatusega seotud ettepanekute koondvaade                      

17. mail kell 14-17 ENESETEOSTUSEGA ja KOHANEMISEGA seotud ettepanekute arutelu

         * eneseteostusega seotud ettepanekute koondvaade  
                              * kohanemisega seotud ettepanekute koondvaade

18. mail kell 9-12 TERVISEGA seotud ettepanekute arutelu

        * tervisega seotud ettepanekute koondvaade

[NB! UUS KOHT!] Kõik seminarid toimuvad Tallinnas aadressil J. Poska 15 (Vanurite Eneseabi- ja Nõustamisühing) esimese korruse saalis.

Kaugemalt tulijatele kompenseerib Koostöö Kogu sõidukulud ja vajadusel ööbimiskulud. Seminarid on toitlustusega.

TEEMASEMINARI(DE)L OSALEMISEKS REGISTREERU SIIN.


Teemaseminaridele on oodatud rahvakogule ideid esitanud inimesed, ideesid analüüsinud eksperdid ning kõik olulised osapooled, kes tegelevad nende teemadega. Igal seminaril annab Koostöö Kogu kõigepealt lühiülevaate uue eakuse rahvakogu ideekorje saagist ja ettepanekute mõjude analüüsimisest, seejärel asutakse konkreetse teema kohta laekunud riiklikult lahendatavaid ideid läbi arutama, täiendama, kritiseerima. Arutelu toimub kõigi osalejatega üheskoos. Iga teemaseminari lõppedes on modereeritud arutelude tulemusel selgunud, millised ettepanekud liiguvad edasi rahvaalgatusveebi toetusallkirju koguma, et jõuda Riigikokku arutamisele.  

Teemaseminaridele kutsututele saadetakse vähemalt nädal aega enne seminari toimumist konkreetse teema kohta esitatud mõjusad ja asjakohased ettepanekud koos ekspertide hinnanguga. Materjalid on kättesaadavad ka teemaseminaril.

Uue eakuse rahvakogu korraldab SA Eesti Koostöö Kogu.

https://uuseakus.rahvaalgatus.ee/


Eelmine
Hääletuse läbinud ettepanekutele toetusallkirjade kogumine ja Riigikokku saatmine
Järgmine
Esitatud ideede analüüs ekspertide poolt

Lisa kommentaar

Email again: