Uue eakuse rahvakogu etapid

Uue eakuse rahvakogu jaguneb järgmistesse etappidesse:

  • märts 2017 ideekorje uuseakus.rahvaalgatus.ee lehel
  • aprill 2017 eksperdid analüüsivad esitatud ideid
  • mai I pool   ideede autorite ja ekspertide osalusel teemaseminarid ideede hindamiseks
  • mai II pool teemaseminaridel hindamise läbinud ettepanekutele toetusallkirjade kogumine
  • alates juuni 2017 üle 1000 allkirja kogunud ettepanekute saatmine parlamendile
  • alates sügis 2017 uue eakuse rahvakogu ettepanekute arutelud parlamendis

Loe edasi

Juhised ideekorjes osalemiseks

Alates 16. märtsist 2017 saab igaüks uue eakusega seotud neljal teemal pakkuda oma ideid ja ettepanekuid veebilehel uuseakus.rahvaalgatus.ee.
Ideid saab esitada eesti keeles kolme nädala jooksul – kuni 6. aprillini.

Idee esitamiseks klõpsa veebilehel uuseakus.rahvaalgatus.ee huvipakkuval teemal, logi veebilehele sisse ning sisesta oma ettepanek ESITA IDEE lahtritesse.

Pea meeles, et hea idee

- on tulevikkuvaatav;

- avab lühidalt probleemi, pakub lahenduse ja selgitab lahenduse positiivset mõju;

- on suunatud riigi tasandil katsetamisele või juurutamisele.

Loe edasi

Esitatud ideede analüüs ekspertide poolt

Aprilli alguses lõpeb uue eakuse rahvakogu ideekorje. Seejärel süstematiseerib Pension 2050 programmi juht Liisi Uder esitatud ideed. Sarnased ideed lähevad ühes kimbus ekspertidele hinnata, rahvakogu teemade välised ideed jäävad analüüsist kõrvale.

Ekspertidest koosnev rühm hindab süstematiseeritud ideid asjakohasuse ja positiivse mõju vaatenurgast. Ekspertide poolt asjakohaseks ja mõjukaks hinnatud ideed avalikustatakse mai alguses ning need liiguvad edasi maikuus toimuvatele teemaseminaridele.


Loe edasi

Teemaseminaride kirjeldus

Ekspertide analüüsietapi läbinud ideed liiguvad edasi teemaseminaridele, mis toimuvad maikuus. Teemaseminaridel saavad ideede autorid, eksperdid ja huvitatud osapooled ettepanekute üle arutada ja mõjuhinnanguid täiendada. Arutelude tulemusel otsustatakse kohapeal, millised ettepanekud saadetakse edasi toetusallkirju koguma, et jõuda Riigikokku arutamisele.  


Loe edasi

Hääletuse läbinud ettepanekutele toetusallkirjade kogumine

Teemaseminaride hääletuse läbinud ettepanekud avalikustatakse maikuu teises pooles uuseakus.rahvaalgatus.ee lehel, kus iga vähemalt 16aastane kodanik saab ettepanekutele digitaalse toetusallkirja anda.

Iga ettepanek, mis saab vähemalt 1000 digiallkirja, edastatakse kollektiivse pöördumisena Riigikogule arutamiseks ja vastamiseks. Parlamenti läinud ettepanekuid peab vastavateemaline komisjon arutama ning pöördumisele vastama hiljemalt 6 kuu jooksul.