Case Study: Citizen initiatives towards more Parliament openness and accountability

Article published by Observatory of Public Sector Innovation (OPSI / OECD) platvorm.

The platform, Rahvaalgatus.ee is digital infrastructure that enforces the new civic right to address the Parliament of Estonia with collective proposals by citizens. The open-source platform enables to first discuss upon a relevant topic, then co-create the proposal, gather digital signatures to it, send the proposal to the parliament, and get updates on the process in the parliament.

...


 
Loe edasi

Rahvaalgatus.ee – kahe aastaga Eesti e-osalemise lipulaevaks!

Rahvaalgatus.ee on kujunenud tänu oma pidevalt kasvavale kasutajaskonnale ja mitmekesistuvatele algatuste teemadele Eesti (e-)demokraatia lipulaevaks ja osalemise eeskujuplatvormiks. Rahvusvahelistes avatud valitsemise ringkondades tuuakse rahvaalgatusveebi hea eeskujuna digiajastu koosloomest.


VAATA ESITLUST:

Rahvaalgatusveebi esitlus: numbrid ja olulised leiud

Kahe aastaga on rahvaalgatus.ee kaudu parlamenti saadetud 16 algatust peamiselt tervise, hoolekande ja keskkonna teemadel. Viimane algatus, mis sai nõutud 1000 digiallkirja kokku, on Eesti Rohelise Liikumise algatatud PÕXIT ehk põlevkivienergeetikast väljumise ettepanek. See on ühtlasi esimene algatus, mis sai alguse Arvamusfestivali arutelust. Parlamenti saadetud algatustest on kaks pöördumist lahendatud, ühel korral riiklikult tähtsat arutelu parlamendis peetud (hoolduskindlustuse teema). Rahvaalgatus.ee-d haldav Koostöö Kogu tegelebki praegu koos partneritega rahvaalgatuste mõju suurendamisega, muutes pöördumiste menetlemise ja tulemused paremini jälgitavaks.

Hetkel on ühisloomes või allkirju kogumas üle 30 algatuse.

Rahvaalgatus.ee-d haldab Koostöö Kogu oma riigieelarvelistest vahenditest ja platvormi kasutajate pisiannetuste toel. Poole aastaga, mil annetusfunktsioon toimib, on rahvaalgatus.ee-le annetanud üle 480 inimese kogusummas 4000 eurot.
Rahvaalgatusveebi meeskond pakub nõustamist

ENG RUS

Rahvaalgatusveeb on poole aastaga Riigikokku lennutanud kolm algatust koos 7000 digiallkirjaga.

Sügisel käivitame suure teavituskampaania kolme sihtrühma suunal: noored, digivõimekad eakad ning muukeelsed mittekodanikud. Sihtrühmade esindus- ja katusorganisatsioonidega koostöös tutvustame kollektiivsete pöördumiste õigust ja pöördumiste koostamiseks-allkirjastamiseks-jälgimiseks loodud rahvaalgatus.ee võimalusi kasutajatele.

Loe edasi

Rahvaalgatusveeb on avatud valitsemise partnerluse lõppenud tegevuskava üks eredamaid saavutusi

Avatud valitsemise partnerluse (AVP) 2014-2016 tegevuskava lõpparuanne sai AVP koordineeriva kogu 21. septembri koosolekul heakskiidu ning läheb avalikule konsultatsioonile. Koostöö Kogu vastutada olnud rahvaalgatusveebi ülespanekut võib pidada lõppenud tegevuskava avatud poliitikakujundamise valdkonnas üheks suurimaks saavutuseks. Ühtlasi oli tegu esimese tegevusega Eesti avatud valitsemise partnerluses, mil valitsusväline organisatsioon viis tegevuse ellu.
Loe edasi