Ööülikool. Hille Hinsberg ja Andero Uusberg "Demokraatia mängureeglid"

Kuidas saab iga inimene, grupp või kogu rahvas mõjutada seda, mida, kuidas ja mille otsustatakse? Millised on demokraatlikud ühiskonnas levinud võtted, meetodid ja reeglistikud? Miks on demokraatia põhimõtted muutumas?

"Esindusdemokraatia ideaalne seis võiks olla selline, et korvpallurid möllavad võidu nimdel, aga seejuures kohtunik ohjeldab neid. Niipea kui nad vead teevad, vilistatakse ja mängijad salluvad sellele."
Kodanikuühiskonna ekspert Hille Hinsbergi ja psühholoog Andero Uusbergi loeng "Demokraatia muutuvad mängureeglid" kõlas "Ööülikoolis" 13. juunil kell 22.10.

Juhised rahvakogu kui ühisloomemeetodi kasutamiseks

Mis meetod see on?

Rahvakogu on arutleva demokraatia põhimõtteid järgiv ühisloome-meetod. Rahvakogu abil saab langetada teadlikke ehk informeeritud otsuseid, tõsta üldist teadlikkust mingitel teemadel, otsida lahendusi selgelt piiritletud probleemile, selgitada välja eelistused või ühisarvamuse.

Millal kasutada rahvakogu? Millistest osadest see koosneb?

Kuidas rahvakogu korraldada?

Teema peab pakkuma avalikku huvi kas üleriigiliselt või ühes piirkonnas
– Teema on püstitatud võimalikult suure elanikkonna või sidusrühma huve arvestades

Loe edasi Rahvakogu.ee lehelt