Kuidas menetleb komisjon pöördumist? Milliseid otsuseid võib Riigikogu komisjon teha?

ENG RUS

Komisjon arutab pöördumist 3 kuu jooksul ning teeb otsuse pöördumise kohta 6 kuu jooksul pöördumise menetlusse võtmisest arvates.

  • Komisjon kutsub pöördumisel märgitud kontaktisiku või tema esindaja komisjoni istungile pöördumist selgitama.
  • Komisjonile on pöördumise menetlemine ning selle suhtes seisukoha kujundamine kohustuslik.
  • Komisjon võib esitatud ettepanekuga osaliselt või täielikult nõustuda või mitte nõustuda. Komisjon teavitab pöördumisel märgitud ... kontaktisikut või -isikuid oma seisukohast.
  • Komisjon võib pöördumist menetledes otsustada:
  - algatada eelnõu või olulise tähtsusega riikliku küsimuse arutelu;
  - korraldada avalik istung;
  - edastada ettepanek pädevale institutsioonile seisukoha võtmiseks ja lahendamiseks;
  - edastada ettepanek Vabariigi Valitsusele seisukoha kujundamiseks ja pöördumisele vastamiseks, kujundatud
   seisukohast teavitatakse ka komisjoni;
  - esitatud ettepanek tagasi lükata;
  - lahendada pöördumises püstitatud probleem muul viisil.
Eelmine
Kuidas näeb välja pöördumise esitamise järgne protsess Riigikogus?
Järgmine
Millisel juhul võib Riigikogu komisjon pöördumise tagasi lükata?

Lisa kommentaar

Email again: