Millised on nõuded?

ENG RUS

Kollektiivne pöördumine on Riigikogule rahvaalgatuse korras esitatav ettepanek kehtiva regulatsiooni muutmiseks või ühiskonnaelu paremaks korraldamiseks, mille teostamine on Riigikogu pädevuses.

  • Riigikogule esitamiseks on vaja koguda vähemalt 1000 (digi)toetusallkirja.
  • Pöördumises tehakse ettepanek, kuidas kehtivat regulatsiooni muuta või ühiskonnaelu paremini korraldada ning pöördumisele lisatakse kuni kolmeleheküljeline põhjendus, miks kehtiv olukord ei rahulda ning kuidas pöördumises esitatud ettepanek olukorda parandaks.
  • Pöördumisele peab lisama elektroonilise nimekirja toetusallkirja andnud isikutest, märkides isiku nime ja isikukoodi.
  • Samasisulise pöördumise võib esitada üks kord kahe aasta jooksul.
  • Toetusallkirja võib anda vähemalt 16-aastane Eesti alaline elanik.

Alaline elanik on Eestis elav Eesti kodanik ja Eestis elav Euroopa Liidu, Euroopa Majandusühenduse liikmesriigi ja Šveitsi Konföderatsiooni kodanik, kellel on alaline elamisõigus, ning Eestis elav välismaalane, kellel on pikaajalise elaniku elamisluba või alaline elamisõigus.
  • Pöördumisele märgitakse kontaktisik või -isikud ja nende kontaktandmed.
  • Pöördumist saab esitatada Riigikogu juhatusele elektrooniliselt või ka paberil.

https://www.riigiteataja.ee/akt/125102016016

Eelmine
Rahvaalgatusveebi meeskond pakub nõustamist
Järgmine
Kuidas näeb välja pöördumise esitamise järgne protsess Riigikogus?

Lisa kommentaar

Email again: