Kuidas rahvaalgatus.ee tekkis?

ENG RUS
Loogilise jätkuna 2013. aastal toimunud Rahvakogu protsessi kureerimisele pani Koostöö Kogu 2016. aastal üles rahvaalgatusveebi, et võimaldada Riigikogule kollektiivseid pöördumisi koostada ja esitada. Rahvakogu üheks otseseks tulemiks oli 2014. aasta kevadel seadustatud kollektiivsete pöördumiste esitamine Riigikogule. Riigikogu töö- ja kodukorra seaduse kohaselt peab parlament menetlema vähemalt 1000 allkirjaga pöördumist. Kahe aastaga on Riigikogule esitatud üle 14 kollektiivse pöördumise, neist kaks on saanud seaduseks.
Kollektiivsete pöördumiste koostamiseks ja parlamendile esitamiseks mõeldud veebikeskkond sai riikliku prioriteedina kirja avatud valitsemise partnerluse tegevuskavva 2014-2016 (tegevus 2.6), vastutajaks SA Eesti Koostöö Kogu. Töö veebiplatvormi ülesseadmise nimel algaski 2014. aasta teises pooles, mil Koostöö Kogu tellis veebikeskkonna (töönimega Rahvakogu 2.0) ülesseadmise lähteülesande strateegilise disaini firmalt Pulse. Lähteülesanne valmis 2015. aasta alguses (lae pdf-fail) ning nägi ette uue veebikeskkonna ehitamise Teeme Ära sihtasutuse poolt loodud kogukondliku otsustamise vabavarale CitizenOS. Sel viisil sai veebiplatvormi ülesseadmise kulusid oluliselt kokku hoitud. Tehnilised tööd tellis Koostöö Kogu Vatson Digitalilt, platvormi disaini Mantral OÜ-lt. Märtsis 2016 beetaversioonis avalikustatud platvorm koges tehnilisi tõrkeid, mille lahendamiseks oli vaja kiiret reageerimist – ülehõivatud IT-turult pakkus hädaabitöödeks oma teenust Prismatik Ltd. Juulikuust 2016 töötasid rahvaalgatus.ee põhifunktsioonid ning beetaversioonile kohaselt jätkub platvormi igapäevane parendamine vastavalt kasutajate tagasisidele.

Rahvaalgatusveebi ülespaneku eest maksis Koostöö Kogu oma riigieelarvelisest eelarvest 25 000 eurot.

Novembris 2015 korraldas Koostöö Kogu koos Riigikogu Kantseleiga uuele veebiplatvormile avaliku nimekonkursi. Konkursile esitati ligi 40 nimevarianti, mille seast valisid Rahvakogu algatajad, Riigikogu ja Koostöö Kogu esindajad uue platvormi nimeks rahvaalgatus.ee.

Rahvaalgatusveebi ülespaneku ajal osales Koostöö Kogu Läti ja Soome kogemusi e-petitsioonide esitamisel ja menetlemisel käsitlevas koostööprojektis “e-Democracy in Action”. Projekti tulemusel valmis jaanuaris 2016 kogumik e-demokraatia tööriistadest, kodanikualgatuslikest tehnoloogiatest ja kogemustest Soomest, Lätist ja Leedust – loe raportit “E-democracy in Action”.

Rahvaalgatusveeb on mainitud kui oluline verstapost Eesti e-demokraatia loos 2016. aasta kevadel E-riigi Akadeemia koostatud käsiraamatus “e-Governance in Practice”.

Allikas: http://www.kogu.ee/rahvaalgatusveeb/
Eelmine
Rahvaalgatus.ee kaudu saad Riigikogule ettepanekuid esitada (juhendvideo)
Järgmine
Mis on kollektiivne pöördumine ja rahvaalgatus.ee?

Lisa kommentaar

Email again: