Hääletuse läbinud ettepanekutele toetusallkirjade kogumine ja Riigikokku saatmine

Teemaseminaride hääletuse läbinud ettepanekud avalikustatakse uuseakus.rahvaalgatus.ee lehel, kus iga vähemalt 16aastane kodanik saab endale meeldivatele ettepanekutele digitaalse toetusallkirja anda.

Iga ettepanek, mis saab vähemalt 1000 digiallkirja, edastatakse kollektiivse pöördumisena Riigikogu komisjonidele arutamiseks ja vastamiseks. Parlamenti läinud ettepanekuid peab vastavateemaline komisjon arutama ning pöördumisele vastama hiljemalt 6 kuu jooksul.  


Juhised uue eakuse ettepanekute autoritele:

1) Igale ettepanekule võiks rahvaalgatusveebis koguneda veidi enam kui 1000 digiallkirja, kuna Riigikogu kantselei kontrollib rahvastikuregistri põhjal allkirjade kehtivust.

2) Kui allkirjastamise aeg on lõppenud, tekib üle 1000 digiallkirjaga ettepaneku juurde nupp "SAADA PARLAMENTI". Seda näeb ainult ettepaneku autor. Nupule "SAADA PARLAMENTI" vajutades saadab rahvaalgatus.ee ettepaneku põhiteksti koos digiallkirjastajate nimekirjaga Riigikogu kantseleile. Enne parlamenti saatmist on idee autoril võimalik saadetav digikonteiner endale alla laadida.
 
Nt kui ettepaneku hääletamise tähtaeg on 3.09.2017, lähebki allkirjastamine lukku 3.09 keskööl ja allkirjad saab parlamenti saata sellest hetkest alates.

3) Kui allkirju jääb puudu, saab ettepaneku autor allkirjastamise tähtaega pikendada, vajutades nupule "UUENDA TÄHTAEGA" (kommentaariväljade kõrval).   

4) Iga idee autoril on võimalik allkirju koguda ka paberile, kuid sel juhul tuleb need esitada Riigikogule digiallkirjadega samal ajal. Paberile kogutud allkirjade juurde tuleb lisada digitaalne nimekiri toetusallkirja andnud isikute nimedest ja isikukoodidest (Excel-tabelina). Niimoodi saab Riigikogu kantselei isikutuvastuse kontrolli ka paberil allkirjastanute osas teha. Kui rahvaalgatus.ee-l jäävad digiallkirjad alla 1000, ent koos paberil kogutud allkirjadega moodustavad vajaliku arvu, siis edastab rahvaalgatus.ee meeskond kogutud digiallkirjad ise Riigikogu kantseleile.

LOE EDASI: 1000 allkirjaga ettepanekute arutelu Riigikogus Eelmine
Uue eakuse rahvakogu juhend
Järgmine
Uue eakuse rahvakogu teemaseminarid 17. ja 18. mail

Lisa kommentaar

Email again: