Esitatud ideede analüüs ekspertide poolt

Aprilli alguses lõpeb uue eakuse rahvakogu ideekorje. Seejärel süstematiseerib Pension 2050 programmi juht Liisi Uder esitatud ideed. Sarnased ideed lähevad ühes kimbus ekspertidele hinnata, rahvakogu teemade välised ideed jäävad analüüsist kõrvale.

Ekspertidest koosnev rühm hindab süstematiseeritud ideid asjakohasuse ja positiivse mõju vaatenurgast. Ekspertide poolt asjakohaseks ja mõjukaks hinnatud ideed avalikustatakse mai alguses ning need liiguvad edasi maikuus toimuvatele teemaseminaridele.


Ideede hindamise kriteeriumid

Eksperdid kasutavad ideede hindamisel järgmist tabelit.  

Küsimused

Hinnang

Mis on idee esitaja taotletav eesmärk või tõstatatud probleem(id), millele lahendust pakutakse?

 

Milliste seaduste muutmist ettepaneku rakendamine eeldaks?

 

Kas ettepanek on Eesti süsteemi sobiv või eeldab selle rakendamine teisi põhimõttelisi muudatusi?

 

Milliseid tagajärgi ettepaneku rakendamine kaasa tooks?

 

Kas on olemas rahvusvahelisi analooge?  Mida neist on teada?

 

Millised on taotletava eesmärgi saavutamise teised, realistlikumad või süsteemsuselt sobivamad variandid?

 

Iga esitatud idee (või sarnaste ideede) kohta tekib hinnang asjakohasuse ja positiivse mõju kohta.

Analüüsietapi tulemusel tekib iga teema kohta ülevaade asjakohastest ja mõjusatest ettepanekutest koos ekspertide hinnanguga. Ülevaated avalikustatakse uuseakus.rahvaalgatus.ee lehel ja need on sisendiks järgnevatele teemaseminaridele.

Ideid hindavad eksperdid

Esitatud ideid hindavad eespool toodud kriteeriumide alusel eri valdkondade asjatundjad, kes on pädevad tuleviku töötamise, õppimise, vananemise, kindlustatuse, tervise ja muutuste juhtimise alal. Ekspertide seas on sotsiaalministeeriumi pensionipoliitika ametnikud, rahandusministeeriumi kindlustuse ja rahatarkuse ametnikud, valitsusväliste ekspertorganisatsioonide esindajad, õppejõud, teadlased. Ekspertide nimekiri avalikustatakse ideekorje käigus.    

Eksperdid panevad ühe kuuga kokku loetelu asjakohastest ja mõjusatest esitatud ideedest ning varustavad need hinnangutega. Ideid hindavad eksperdid osalevad järgnevatel teemaseminaridel, et  laudkondlikes aruteludes selgitada tehtud mõjuhinnanguid.      Eelmine
Teemaseminaride kirjeldus
Järgmine
Juhised ideekorjes osalemiseks

Lisa kommentaar

Email again: