Esitatud ideede analüüs ekspertide poolt

Aprilli alguses lõpeb uue eakuse rahvakogu ideekorje. Seejärel süstematiseerib Pension 2050 programmi juht Liisi Uder esitatud ideed. Sarnased ideed lähevad ühes kimbus ekspertidele hinnata, rahvakogu teemade välised ideed jäävad analüüsist kõrvale.

Ekspertidest koosnev rühm hindab süstematiseeritud ideid asjakohasuse ja positiivse mõju vaatenurgast. Ekspertide poolt asjakohaseks ja mõjukaks hinnatud ideed avalikustatakse mai alguses ning need liiguvad edasi maikuus toimuvatele teemaseminaridele.


Ideede hindamise kriteeriumid

Eksperdid kasutavad ideede hindamisel järgmist tabelit.  

Küsimused

Hinnang

Mis on idee esitaja taotletav eesmärk või tõstatatud probleem(id), millele lahendust pakutakse?

 

Milliste seaduste muutmist ettepaneku rakendamine eeldaks?

 

Kas ettepanek on Eesti süsteemi sobiv või eeldab selle rakendamine teisi põhimõttelisi muudatusi?

 

Milliseid tagajärgi ettepaneku rakendamine kaasa tooks?

 

Kas on olemas rahvusvahelisi analooge?  Mida neist on teada?

 

Millised on taotletava eesmärgi saavutamise teised, realistlikumad või süsteemsuselt sobivamad variandid?

 

Iga esitatud idee (või sarnaste ideede) kohta tekib hinnang asjakohasuse ja positiivse mõju kohta.

Analüüsietapi tulemusel tekib iga teema kohta ülevaade asjakohastest ja mõjusatest ettepanekutest koos ekspertide hinnanguga. Ülevaated avalikustatakse uuseakus.rahvaalgatus.ee lehel ja need on sisendiks järgnevatele teemaseminaridele.

Ideid hindavad eksperdid

Esitatud ideid hindavad eespool toodud kriteeriumide alusel eri valdkondade asjatundjad, kes on pädevad tuleviku töötamise, õppimise, vananemise, kindlustatuse, tervise ja muutuste juhtimise alal. Ekspertide seas on sotsiaalministeeriumi pensionipoliitika ametnikud, rahandusministeeriumi kindlustuse ja rahatarkuse ametnikud, valitsusväliste ekspertorganisatsioonide esindajad, õppejõud, teadlased.

Ideid hindavate ekspertide nimekiri:

 1. Tiina Tambaum
 2. Monika Haukanõmm
 3. Anu Olvik
 4. Jaano Vink
 5. Leonore Riitsalu
 6. Mart Vain
 7. Siiri Tõniste
 8. Agne Nettan-Sepp
 9. Gerli Paat-Ahi
 10. Angelika Sarapuu
 11. Ülla-Karin Nurm
 12. Mart Jesse
 13. Maria Filina-Kossatšova
 14. Kristi Ploom
 15. Magnus Piirits
 16. Raina Loom, 
 17. Andres Levald
 18. Elo Kiivet
 19. Toomas Paaver
 20. Liisi Uder
 21. Teele Pehk

Eksperdid panevad ühe kuuga kokku loetelu asjakohastest ja mõjusatest esitatud ideedest ning varustavad need mõjuhinnangutega.

Eksperdid osalevad maikuus toimuvatel teemaseminaridel, et ettepanekute üle aruteludes selgitada tehtud mõjuhinnanguid.

Enda esitatud ideid eksperdid muidugi ei hinda.     Eelmine
Uue eakuse rahvakogu teemaseminarid 17. ja 18. mail
Järgmine
Juhised ideekorjes osalemiseks

Kommentaarid: 2

Vastame:
1. Maikuus toimunud seminarid otsustasime Tallinnas korraldada peamiselt seetõttu, et enamik ideede autoreid ja neid hinnanud eksperdid on siitkandist. Samas maksime kaugemalt tulijatele transpordi- ja majutuskulud, et võimaldada neil osa võtta.
2. Rahvaalgatus.ee on loodud just digiallkirjastamiseks. Samas seadus ütleb, et 1000 allkirja võib koguda ka paberile, seega kombineerimise variandid on olemas.
3. Otseselt maaeluga seotud ettepanekuid uue eakuse rahvakogule ei tulnudki. Pigem võib nii öelda, et iga ettepanek puudutab inimesi nii maal kui linnas, sest vananevad ju kõik.
4. Lisaks teemaga tegelevatele ametnikele sotsiaal- ja rahandusministeeriumist hindasid ettepanekuid ülikoolide õppejõud, analüütikud, temaatiliste vabaühenduste esindajad.
(Koostöö Kogu, 16. august 2017)
1. Väga halb näitaja, et hakkate seminare korraldama Tallinnas. Lõuna-Eestist-praktiliselt Põhja -Lätist on lausa võimatu ühe päevaga tallinna ja tagasi sõita~!
2.Miks ainult digitaalallkirjad. Minu uurimusedc on näidanud, et 40% -l 70 + eakatel puudub internet. Võiks panna allkirjade kogumise lehed välja ka veel allesjäänud maakauplustesse.
3. Kõrges komisjonis ei ole ühtegi eksperti, kes tunneks maaelu ja maal elavate eakate probleeme~!
4. Konmisjoni koosseisus ainult ametnikud, ametnikud ja ametnikud, sekks ka riigikogu liikmeid. Komisjon väga ametnikekeskne, mistõttu ka otsused tulevad nii nagu ametnikele kohane!
(Antu Rohtla, 29. aprill 2017)

Lisa kommentaar

Email again: