1000 allkirjaga ettepanekute arutelu Riigikogus

Kõik ettepanekud, mis on kogunud vähemalt 1000 toetusallkirja, liiguvad Riigikogu komisjonidesse aruteludele ja edasiarendamisele.

Täpsemalt sellest protsessist:

1) Kui ettepanekul on vähemalt 1000 toetusallkirja ja sama teemat pole viimasel kahel aastal kollektiivse pöördumisena käsitletud, edastab Riigikogu juhatus ettepaneku asjakohasele komisjonile. Näiteks hoolekandega seotud ettepanekuid arutab suure tõenäosusega sotsiaalkomisjon, maksudega seotud ettepanekuid rahanduskomisjon. 

2) Komisjon peab kollektiivse pöördumisena tulnud ettepanekut arutama kolme kuu jooksul. Arutelule kutsutakse ka ettepaneku teinud isik ettepaneku kohta selgitusi jagama. Kindlasti on võimalik kaasa kutsuda mõttekaaslasi ja ettepaneku elluviimisega seotud osapooli, allkirjade kogumise ajal häid täiendusi teinud inimesi. Selgituste jagamine komisjoni koosolekul võiks välja näha selline: idee autor teeb lühikese ettekande idee sisust, selle võimalikust mõjust eakapõlve paremaks muutumisele. Ei maksa heituda, kui ettepaneku puhul pole päris täpselt teada, kuidas seda ellu rakendada. Saab tuua välja erinevad rakendusviisid, näiteid teistest riikidest, konkreetseid algatusi ja läbirääkimisi ettepaneku elluviimise nimel. Kõik ideed vajavadki edasiarendamist - just seda Riigikogu komisjonidelt ootamegi.

3) Pärast arutelu peab komisjon hiljemalt kuue kuu jooksul pärast pöördumise menetlusse võtmist tegema otsuse

Otsuseks saab olla:
·         algatada eelnõu või olulise tähtsusega riikliku küsimuse arutelu;
·         korraldada avalik istung;
·         edastada ettepanek pädevale institutsioonile seisukoha võtmiseks ja lahendamiseks;
·         edastada ettepanek Vabariigi Valitsusele seisukoha kujundamiseks ja pöördumisele vastamiseks, kujundatud seisukohast teavitatakse ka komisjoni;
·         esitatud ettepanek tagasi lükata või
·         lahendada pöördumises püstitatud probleem muul viisil.

Alates 2014. aastast kehtiva õigusega on Riigikokku saadetud 22 kollektiivset pöördumist, millest kaks algatust sai seaduseks ning mitu teist algatust lahendati muul viisil (nt lendoravate kaitsealade laiendamine). Vaata rahvaalgatuste statistikat

4) Lähtuvalt eelnevast on ettepanekute edasise menetlemise osas kandev roll ettepanekute esitajatel. Eesti Koostöö Kogul on nõustav ja toetav roll. Vajadusel aitame suhtlemisel komisjoniga. Riigikogu komisjone hoiame pidevalt uue eakuse rahvakogu edenemisega kursis.


Eelmine
Eakus ja vananemine Arvamusfestivali aruteludes
Järgmine
Uue eakuse rahvakogu avalikud esitlused

Lisa kommentaar

Email again: